Tipy na zájezdy:     Paříž a Versailles, letecky, 20.09.2024 - 23.09.2024, od 18990 Kč;       BURGUNDSKO, ŠVÝCARSKO A ALSASKO, 08.10.2024 - 13.10.2024, od 18990 Kč;       Paříž a Versailles, letecky, 10.05.2024 - 13.05.2024, od 18990 Kč;      

Normandie

Normandie
Normandie je oblast v severozápadní Francii rozkládající se v okolí dolního toku Seiny, na západě sahající až k poloostrovu Cotentin. Historicky k Normandii přísluší i Normanské ostrovy (mj. Jersey a Guernsey), ty jsou dnes součástí Britského království.

Je pojmenována dle Vikingů, které Frankové nazývali Normané. Ti se zde objevili cca v 8. století n. l. Předtím zde bylo keltské osídlení, které bylo násilně přičleněno k říši římské. Z tohoto římského období pochází většina dnešních jmen měst a oblastí, jmenujme například Lillebonne, Coutances nebo Pays de Caux. V r. 911 franský král Karel III. Francouzský porazil normanského vůdce Rolla a důsledkem normanské porážky byla smlouva mezi oběma vládci. Normandie tak příštích skoro 300 let skvěle prosperovala. V 11. století započala výstavba velkých chrámů a katedrál, města jako Rouen či Caen byla rozšířena a opevněna. V roce 1469 Ludvík XI. rozpustil svaz normandských vévodů a udělal z Normandie obyčejnou francouzskou provincii řízenou z Paříže. 6. června 1944 zde Spojenci uskutečnili světoznámé vylodění známé jako Den D.

I v Normandii nalezneme spoustu zajímavých míst, jež si zaslouží naší návštěvu:

Mont St. Michel - k této atraktivitě se hlásí jak Bretaň, tak Normandie. Oficiálně však patří Normandii v důsledku prastarého rozdělení podle řeky, jež v minulosti fungovala jako přírodní hranice. Hora svatého Michala je dnes po Paříži druhým nejvýznamnějším turistickým magnetem Francie. Dějiny tohoto místa začal psát vévoda Richard I. ve druhé polovině desátého století. Největšího vlivu dosáhl benediktinský klášter ve 12. a 13. století, ale pak jeho význam vinou anglo-francouzské stoleté války upadal. Ve středověku totiž klášter proslul jako centrum vzdělanosti a kultury. Další ránu klášteru uštědřila Velká francouzská revoluce, která opatství degradovala na kriminál. Ve své době bylo považováno za nejpevnější v celé Francii. Ačkoliv se z něj pokusily uprchnout desítky vězňů, žádnému z nich se útěk nepovedl.

Pláže vylodění spojenců - v předvečer 6. června 1944 operace vylodění začala. Znamenalo to vylodění téměř 25 tisíc amerických, britských a kanadských vojáků. Ztráty způsobené během dne D byly devastující na obou stranách, ale spojenecké vítězství bylo klíčovou předzvěstí pozdějšího úspěchu. Vyloďovací pláže byly pojmenovány krycími jmény dle účastnických státu na Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Za návštěvu jistě stojí pláž Utah, jež se nalézá se mezi Carentanem a Colleville sur Mer. Vylodění na této pláži nám připomíná americký vzpomínkový památník a Muzeum vylodění (Musée du Débarquement) v Ste Marie du Mont. V muzeu jsou k vidění filmy a modely, které ukazují jak se celkem 836 tisíc vojáků a 220 tisíc obrněných vozidel dostalo až k pobřeží na souš.

Caen - v tomto částečně historickém a částečně univerzitním městě můžeme najít spoustu turistických atraktivit. Především se jedná o muzeum války, jehož návštěva nám vysvětluje příčiny druhé světové války a dokumentuje celý její průběh. V muzeu najdeme zde také dobovou korespondenci, audio nahrávky a vystavena je zde i Nobelova cena míra. V centru města můžeme najít ruiny obrovského hradu Viléma Dobyvatele, který se tyčí nad městem a v jeho areálu nalezneme dvě další muzea a botanickou zahradu. Dále zde najdeme řadu opatství, kostelů a zahrad.

Rouen - hlavní atrakcí v tomto městě jsou katedrály a muzea. Je zde například gotická katedrála Notre Dame, ve které nalezneme malby světoznámého malíře Eduarda Moneta. Dále zde můžeme navštívit gotický kostel a klášter sv. Maclou nebo Věž Johanky z Arku. V této věži byla Johanka z Arku vězněna před svým upálením na hranici na Rouenském náměstí. Ve věži nyní nalezneme například model, který ztvárňuje, jak Rouen mohl vypadat v době Johanky z Arku. Muzea v Rouenu zastupuje muzeum Gustava Flauberta a historie medicíny nebo muzeum výtvarného umění.

Tipy na zájezdy do Normandie

Fotogalerie
Normandie - Mont St. Michel
Normandie - Pláže vylodění spojenců, pláž Utah
Normandie - Caen
Normandie - Rouen, katedrála Notre Dame
Francie
Rozloha: 547 030 km2
Počet obyvatel: 60 876 000
Hlavní město: Paříž (2 152 000 obyv.)
Měna: euro (EUR)
Úřední jazyk: Francouzština
Náboženství: 82% křesťané, 3% muslimové, 15% bez vyznání
Nejvyšší hora: Mont Blanc (4 807 m)
Nejdelší řeka: Loira (1 025 km)
Mezinárodní volací kód pro Francii: 33