Tipy na zájezdy:     Zámky na Loiře a pobřeží Atlantiku, 12.07.2020 - 19.07.2020, od 10990 Kč;       Toulouse - Carcassonne - Albi, 12.06.2020 - 15.06.2020, od 14990 Kč;       Toulouse - Carcassonne - Albi, 27.03.2020 - 30.03.2020, od 13990 Kč;      

Paříž

Notre Dame

Paříž - Notre Dame
Stavba je považována za nejkrásnější ukázku středověkého stavitelství ve městě. Stojí na místě, které 2 000 let slouží náboženským kultům. Pařížský biskup Maurice de Sully se rozhodl vybudovat katedrálu hodnou významu města. Stavba začala již v r. 1163 a podle původních plánů byla z největší části dokončena kolem r. 1345. Toto dílo je významným mezníkem ve vývoji francouzské gotické architektury, posledním z raně gotických církevních staveb. Ještě před svým dokončením se katedrála stávala místem důležitých náboženských a politických událostí: r. 1302 sem Filip Sličný svolal první generální stavy. Probíhaly tu korunovace králů, katedrála byla také r. 1572 svědkem zvláštní svatby Markéty z Valois, která sama stála před oltářem, zatímco její ženich, hugenot Jindřich Navarrský, musel zůstat ve dveřích. 2. 12. 1804 tu papež Pius VII. korunoval Napoleona Bonaparta na císaře. V následujících letech začala špatně udržovaná stavba chátrat; výsledkem romantického hnutí a zejména ohlasu na slavný román V. Huga Chrám Matky Boží v Paříži (1831) bylo rozhodnutí červencové monarchie katedrálu rekonstruovat. Generální rekonstrukce proběhla v letech 1841 - 1864 pod vedením architekta Viollet-le-Duca. Katedrála má stále významné místo v životě hlavního města, dodnes se zde píší dějiny Paříže: 26. 8. 1944 tu zaznělo působivé Te Deum a působivým zážitkem byla též slavnostní mše, kterou sloužil papež Jan Pavel II. 31. 5. 1980 při příležitosti návštěvy Francie.

V jižním křídle transeptu je pozoruhodný portál sv. Štěpána, po sochařské stránce nejbohatší katedrální portál. Tympanon zobrazuje život a ukamenování arcijáhna Štěpána (jemuž byl zasvěcen kostel nacházející se na místě dnešní katedrály). Kromě reliéfů evokujících městský a univerzitní život ve 13. stol. pocházejí sochy (jakož i sv. Štěpán a sv. Marcel) z 19. stol. Při severní straně katedrály se původně nacházela kanovnická kvadratura (klášter), do které ústilo severní rameno příčné lodi (transeptu), dodnes zachované s nádhernou gotickou růžicí (13 m v průměru) a s bohatou skulpturální výzdobou (druhá polovina 13. stol.): tympanon se scénami ze života Panny Marie, příběh jáhna Teofila a Panna Marie s dítětem (socha malého Ježíška odstraněna za Velké francouzské revoluce), skvostná ukázka vrcholného gotického sochařství z druhé poloviny 13. stol. Zajímavé srovnání se vnucuje se sochou Panny Marie z portálu sv. Anny.

Obě věže hlavního průčelí (69 m) jsou přístupné pro návštěvníky a umožňují tak prohlídku některých slavných soch a chrličů, horních partií kostela a střechy. Jižní věž nese známého Emmanuela, 13 t těžký zvon s mimořádně krásným zvukem. Podle legendy bohaté pařížské dámy vhazovaly do roztaveného bronzu stříbrné a zlaté šperky, což prý je příčinou jeho vzácné zvukové čistoty. Notre-Dame je pětilodní bazilika s krátkou příčnou lodí (o rozměrech 130 x 48 m a výšce 35 m), s tříportálovým průčelím a dvěma věžemi (výška 69 m). Hlavní fasáda s vchodem do katedrály je obrácena na prostranství Place de Parvis a je zdobena třemi portály. Nad nimi je galerie s postavami 28 biblických králů a ještě výše je rozetové okno (10 m v průměru, největší technicky možný rozměr). Nad rozetou s barevnými skly ze 13. stol. je velká sloupová galerie, nad ní chrliči (v podobě démonů a chimér). Zleva doprava to jsou: portál Panny Marie, portál Posledního soudu a portál sv. Anny.

Uvnitř katedrály se nachází vzácný soubor středověkých vitráží, především severní a jižní růžice (13. stol.) se scénami ze Starého zákona s monumentálním Trůnícím Kristem. V příčné lodi pak lze vidět slavnou sochu Panny Marie (14. stol.) nazývanou Notre-Dame de Paris, kůr je vyzdoben 114 kostelními lavicemi s řezbami z počátku 17. stol. Kamenná přepážka, která obklopuje kněžiště, si zachovala část své sochařské výzdoby ze 14. stol. V bývalé sakristii (19. stol.) se nachází Trésor - klenotnice. Červený portál - ze strany (Sv. Ludvík) Place du Parvis (náměstí Parvis) se rozkládá před katedrálou - vzniklo se sochou Karla Velikého, v 19. stol. po stržení původních budov špitálu. Odtud je vchod do Crypte archéologique, kde je možno spatřit zbytky a základy mnoha staveb ze 3. - 19. stol., které na tomto místě stály (gallo-římské lázně, pozůstatky opevnění a základy několika středověkých domů, nejstaršího sirotčince).

Pont Notre-Dame Odpovídá na druhé straně ostrova Malému mostu; původně se v římském období nazýval Velký. Za nájezdů Normanů byl zničen a obnoven v r. 1413. Byl to první pařížský most, který dostal své jméno oficiálně a budovy, které se na něm nacházely byly jako první očíslovány. Most se r. 1499 zřítil a po jeho rekonstrukci na něm byly postaveny stejné domy. Vzhledem k tomu, že tudy vedla cesta králů při slavnostním vjezdu do Paříže, byly fasády domů bohatě zdobeny. Známý je zejména vývěsní štít, který v 18. stol. maloval Watteau pro obchodníka s obrazy Gersainta (dnes v berlínském Charlottenburgu).

Tipy na zájezdy do Paříže

Paříž - Eiffelova věž

Paříž - Easy Fly (letecky)

4 dny/3 noci

Město na Seině si uchovává svůj věhlas napříč staletími i generacemi. Pár dní v Paříži mohou stejně tak dobře prožít milenci, novomanželé, přátelé i ti, kteří chtějí zavzpomínat, jaké to bylo, když jim tehdá bylo dvacet let. Můžete strávit třeba celý den v Louvru, procházet se kolem Seiny, navštívit majestátní Notre Dame a nebo jen tak bloumat uličkami v Latinské čtvrti. Je to jen kousek, letadlem jste tam za pár desítek minut. Tak proč to nezkusit?

Zaleťte si na víkend do Paříže. Letecké zájezdy do Paříže za mimořádně výhodnou cenu!

Termín: 01.05.2020 - 04.05.2020     Cena od: 9290 Kč
Nice -

Hotel Apogia 4*, Nice - letecky

Nice leží na pobřeží zátoky Baie des Anges. Během návštěvy nesmíte minout spoustu muzeí a galerií, kterých má hned po Paříži nejvíce, památky a kostely starého města, parky a zahrady, ochutnat místní speciality, navštívit rozmanité trhy, zajít na nákupy, za zábavou a nebo si prostě užít krásný den na pláži.
Termín: 30.10.2020 - 01.11.2020     Cena od: 11490 Kč
Nice -

Hotel Apogia 4*, Nice - letecky

Nice leží na pobřeží zátoky Baie des Anges. Během návštěvy nesmíte minout spoustu muzeí a galerií, kterých má hned po Paříži nejvíce, památky a kostely starého města, parky a zahrady, ochutnat místní speciality, navštívit rozmanité trhy, zajít na nákupy, za zábavou a nebo si prostě užít krásný den na pláži.
Termín: 29.05.2020 - 31.05.2020     Cena od: 13590 Kč
Fotogalerie
Mapa - Paříž
Paříž - Notre Dame
Paříž - Notre Dame
Francie
Rozloha: 547 030 km2
Počet obyvatel: 60 876 000
Hlavní město: Paříž (2 152 000 obyv.)
Měna: euro (EUR)
Úřední jazyk: Francouzština
Náboženství: 82% křesťané, 3% muslimové, 15% bez vyznání
Nejvyšší hora: Mont Blanc (4 807 m)
Nejdelší řeka: Loira (1 025 km)
Mezinárodní volací kód pro Francii: 33